Duggpunkt

Duggnivå er den temperaturen luften må være nedkjølt til for at fuktighet skal bli 100 %, under forutsetning at faktisk fuktigheten ikke endres.

Duggnivået er en viktig måleenhet brukt for å forutsi utviklingen av dugg, frost og tåke.

Om duggnivået og temperaturen er noenlunde likt sent på ettermiddagen når luften begynner å bli kaldere, er det meget stor sjanse for tåke i løpet av natten.

Duggnivå er også en god indikator for luftas virkelige fuktighetsnivå, i motsetning til relativ fuktighet som tar med luftas temperatur.
Høyt duggnivå indikerer høyt fuktighetsinnhold, lavt duggnivå indikerer lavt fuktighetsinnhold. I tilegg er det stor sjanse for nedbør og torden ved høyt duggnivå.

Du kan til og med bruke duggnivået til å forutse minimum temp. gjennom natten.
Om det ikke kommer noen forandringer i været om natten og ettermiddagens relative fuktighet er 50 % gir ettermiddagens duggnivå deg en ide om hva minimums temperatur gjennom natten kommer til og bli, siden lufta mest sannsynlig ikke faller under duggnivået om natten.