Relativ fuktighet

Når man snakker om luftfuktighet, mener man vanligvis relativ fuktighet. Det er denne verdien som gir det beste målet for hvordan vi mennesker oppfatter fuktighet. Relativ fuktighet er den mengden vanndamp luften inneholder i forhold til den mengden vanndamp luften teoretisk sett kunne ha inneholdt ved den samme temperaturen. Den relative fuktigheten oppgis i prosent. Ved 100 % relativ fuktighet er luften mettet. Jo høyere temperatur, jo mer vanndamp kan luften inneholde uten å være mettet.

 

Metning/Metningskurven/Relativ fuktighet

Vanninnholdet i atmosfæren avhenger av fordampningen fra vegetasjon/fuktig mark, men særlig fra vannflater, verdenshavene etc. Det finnes en grense for hvor mye vanndamp lufta kan inneholde før den mettes / kondenserer. Denne grensen er temperaturavhengig. Metning/overmetning inntreffer med andre ord når lufta ikke kan holde på mer fuktighet uten sky- eller nedbørsdannelse. Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft.

På Svalbard, på Finnmarksvidda og lignende steder kan det om vinteren snø fra nesten klar luft fordi lufta nesten ikke klarer å holde på fuktighet ved lave temperaturer.

Metningskurven er en grafisk fremstilling av hvor mye vanndamp (absolutt fuktighet) lufta kan inneholde som funksjon av temperatur.

 

Høy luftfuktighet den verste hetefienden

Har du svettet deg gjennom en sydenferie eller en lummer, norsk sommerdag? Solen kan vi beskytte oss mot, fuktigheten er det verre med.

I fuktig luft tåler vi langt fra så høy temperatur som i tørr luft. Vanligvis regulerer kroppen temperaturen ved å svette, og her ligger kjernen i problemet. Fordi kroppen bruker energi på å få svetten til å fordampe, blir vi mindre varme.

Men når luften allerede er veldig fuktig, tar den opp mindre fuktighet enn når den er tørr. Dermed fordamper svetten senere, og vi fortsetter å være varme.

På samme måte som fuktige, varme dager kan være et problem om sommeren, kan vinteren være ubehagelig tørr

 

Tørr vinter

Øynene svir, krøllene er borte, og du får støt hver gang du støter bort i noe. Det er vinter, og det høljregner ute – hvorfor er det da så forferdelig tørt inne?

Ved 20 kuldegrader inneholder luft med 90 % relativ fuktighet mindre vanndamp enn luft med 90 % relativ fuktighet gjør ved 20 varmegrader. For at den relative luftfuktigheten skal være den samme, må varm luft inneholde en større mengde vanndamp enn kald luft må. Selv om den kalde luften ute har høy relativ fuktighet, inneholder den lite vanndamp.

Når vi varmer opp vinterluften inne i husene våre, synker den relative fuktigheten. Hvis uteluft ved –12 grader og 70 % relativ luftfuktighet varmes opp til 22 grader, synker luftfuktigheten til bare 6 %.