Månenfasen!

Det store bildet viser månens nåværende fase og
til høyre vises tidspunktet for de kommende fasene.