Vind og vindretning
Vindmåleren står på en 5 meter høy stang oppe på hustaket. Men "hver dal har sin vind" sier ordspråket. Og det er ganske riktig.  

Dette betyr store lokale forskjeller selv innenfor et relativt lite geografisk område. Vi må gjerne opp i et høyere luftlag, uten så stor innvirkning og friksjon fra trær, landskap og bygninger, for å finne vindretningen som er varslet i væremeldingen. 

Et klassisk eksempel på forskjellige vindretninger i luftlagene finner vi på bildet tatt av Ralph Turcottes. Der ser vi to fabrikkpiper, hvorav den ene er 75 meter, og den andre er 150 meter. Luftstrømmene blåser i totalt motsatt retning, selv med kun 75 meters høydeforskjell.